Guangzhou Ruida Industrial Automation Equipment Co., Ltd.

 Work Time
Mon to Fri :8:30-17:30
Sat to Sun :9:00-17:00
 Contact Details
Mr  cai:+86  18602042882
Internet site:http://www.gzrdgk.com
Contact Details

Guangzhou Ruida Industrial Automation Equipment Co., Ltd.


Contacts:Mr cai


Tel:+86-20-81715473


Fax:+86-20-81734966


Email:1716899979@qq.com


Add:Room 486 1202,Kangwangzhong Road, Liwan District, Guangzhou, China

Zip code:510145

contact details

Guangzhou Ruida Industrial Automation Equipment Co., Ltd. 

Contacts:Mr cai

Tel:+86-20-81715473

Fax:+86-20-81734966

Email:1716899979@qq.com

Add:Room 486 1202,Kangwangzhong Road, Liwan District, Guangzhou, China
Zip code:510145